Helfo

Vi har direkte oppgjør med HELFO.
De fleste pasientene over 20 år må betale utgiftene til tannbehandling selv.

Unntak:
Etter folketrygdloven §5-6 ytes det stønad ved følgende tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen
 4. Infekksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkeskade
 13. Tannskade ved ulykke, som er ikke yrkeskade
 14. Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Se mer på Helfo.no